TAHSİLAT PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARI

1. Giriş

Platform’un ziyaretçiler ve üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Platformu kullanmadan önce aşağıdaki Platform Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

Platform’a erişerek, bu Platform’u görüntüleyerek, giriş yaparak ve/veya kullanarak Platform kullanımına dair işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket etmekle yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz.

odeme.siemens.com.tr  adresinde hizmetler Esentepe Mah. Yakacık Cad. No: 111, Kartal, İstanbul adresindeki Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Siemens") tarafından sağlanmaktadır ve her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Siemens’e aittir.

2. Kullanım Koşulları

Platform, mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla Siemens’in müşteriler, bayiileri, alt bayiileri ve ürünlerin son kullanıcısı olan herkese açıktır.

Platform’un kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3. Üyelik Sistemi

Siemens ile arasında akdedilmiş geçerli bir sözleşme olan müşteri ve bayiilerin (“Kullanıcılar”) Platform üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek için üye olmaları gerekmektedir. Alt bayiiler ve ürünlerin son kullanıcıları ise, Platform’a üye olmadan sisteme giriş yaparak, kayıtlı müşteri ve bayiiler adına ödeme yapabileceklerdir.

Kullanıcı Hesabı: Kullanıcı, kendisine ait e-posta adresi ile sisteme kaydolarak her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir.

Şifre: İlk kullanımda geçici şifre Ozan Superapp tarafından belirlenir. İlk kullanımda Kullanıcı bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması Kullanıcı sorumluluğunda olup Siemens ve Ozan Superapp şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

Kullanım: Kullanıcı’nın Platform’a bağlanabilmesi için e-posta adresini ve şifresini girmesi gerekmektedir.

SMS ile Doğrulama: Kullanıcı, Platform’a giriş yapabilmek için şifre ve kullanıcı adını girdikten sonra, Platform’da kayıtlı cep telefonuna gelecek SMS’de yer alan doğrulama kodu girmek zorundadır.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı, Ozan Superapp tarafından kendisine özel olarak verilen şifre ve/veya Platform’a giriş için Ozan Superapp’in zorunlu kıldığı güvenlik adımlarını geçerek işlemleri gerçekleştireceğini, kullanıcı hesabı, şifre ve 3D  güvenli alışveriş kullanılarak yapılan bütün işlemlerin Kullanıcı tarafından yapıldığını kabul ve taahhüt eder.

4.2 Kullanıcı, kendisine özel olarak tahsis edilen kullanıcı hesabı, şifre gibi kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, 3. kişilerle paylaşmayacağını, bu bilgilerin sadece yetkili kişilerce kullanılmasını sağlayacağını kabul ve beyan eder. Kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bilgilerin herhangi bir şekilde güvenliği ile ilgili bir sorun olması, çalınması, kaybolması, şüphe duyulan bir durumun gerçekleşmesi, bunların yetkisiz kişilerce kullanıldığının veya herhangi bir nedenle suistimal edildiğinin tespit edilmesi, vb. durumlarda Siemens’e ve Ozan Superapp’e derhal bilgi vermeli ve kullanıcı hesabının en kısa sürede kapatılmasını sağlamalıdır.

4.3 Kullanıcı, kredi kartının çalınması, kaybolması veya izinsiz kullanıldığının fark edilmesi gibi durumlarda zaman kaybedilmeksizin kartın ait olduğu banka ile irtibata geçilmeli ve durumu bildirilmelidir. Bu durumda, Kullanıcı Siemens’e de derhal yazılı olarak bilgi verecek, ancak çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde Siemens’e rücu etmeyecek, talepte bulunulmayacak, doğabilecek zararlardan kendisi sorumlu olacaktır.

4.4 Platformu Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için cihaz, altyapı vb. gerekli tüm teknik ve diğer özellikler Kullanıcı tarafından sağlanacak olup, tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.5 Kullanıcı, Platform’a üye olurken verdiği her türlü bilginin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde Kullanıcı üyeliğinin Siemens tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul eder.

4.6 Kullanıcı, Platform’u amacına uygun ve meşru kaynaklar ile kullanacağını, kaydettirdiği kredi/banka kartlarının meşru hamili olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Limitler ve Kampanya Koşulları

Siemens, Platform üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için işlem başına veya belirli süreli kotalarla bir harcama limiti belirleme, bu limiti istediği zaman değiştirme ve taksit sayısı gibi kampanya koşullarını belirleme hakkını saklı tutar.

Platform’da tanımlı kredi/banka kartı dışında herhangi bir kurumsal/bireysel kart kullanılması durumunda Kullanıcı ancak Siemens’in belirlediği aylık üst limit dahilinde işlem yapabileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu limit Siemens tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilecektir.

6. İptal Koşulları

6.1 Kullanıcı’nın, ödemesini Tahsilat Platformu’nda tanımlı kredi/banka kartı ile defaten veya taksitle yaptıktan sonra anılan kredi/banka kartının kısmen veya tamamen iptal edilmesi halinde Siemens’in söz konusu ödemelere ilişkin herhangi bir iade sorumluluğu bulunmamakta olup Kullanıcı’nın diğer ödemelere ilişkin tüm ödeme yükümlülükleri Siemens ile arasında mevcut sözleşmede yer aldığı hüküm ve şartlarda tüm fer’ileri ile birlikte devam edecektir.

6.2 Kullanıcı, Tahsilat Platformu’na tanımlı kredi/banka kartından yapılmış ödemelere ilişkin olarak Siemens’ten herhangi bir hak ve alacak veya iade talebinde bulunmayacağını ve tanımlanmış kredi/banka kartının herhangi bir şekilde iptal olması halinde durumu derhal Siemens’e yazılı olarak bildireceğini kabul ve beyan eder.

7. Platform’un ve Kullanım Koşulları’nın Değiştirilmesi

Siemens herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ödemeye ilişkin şartları ve işbu Kullanım Koşulları’nı değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır.

Siemens, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Platform’da yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir.

Siemens, kendi takdirinde olmak üzere, gerekli gördüğü durumlarda ödeme işleminin Tahsilat Platformu üzerinden gerçekleştirilmesini geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere veya tamamen durdurabilir. Tahsilat Platformu’nun geçici süre veya tamamen durmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan Siemens hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Siemens, Platform’a erişilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Ödeme işleminin, Siemens’ten kaynaklanmayan ve/veya Siemens’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar vb.) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, hiç gerçekleşmemesinden veya gerektiği gibi gerçekleşmemesinden Siemens sorumlu değildir. Bu halde, vade tarihinde ödenmeyen tutarlar için, vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre için, Siemens ile aranızdaki sözleşme hükümlerine tabi olarak, temerrüt (gecikme) faizi uygulanır.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

Platform’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Siemens’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Platform’un ziyaret edilmesi veya bu Platform’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Platform’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu Platform’un kullanılması ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tarafların resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar, e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler, elektronik yazışmalar dahil), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

Platform’un kullanılması ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklar Türk hukukuna tabidir ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Dikkat!

Eski versiyon bir Chrome kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Firefox kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir IE kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Opera kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Safari kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Taksitli İşlem Yapabilen Müşterilerimiz için Duyuru

 

Akbank Kartları için Ek Bilgilendirme :

- Kampanyaya Axess, Free, Wings kartlar dahildir. Bank’O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Free için kampanya katılım ücreti kampanya ve işlem başına 3,6 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.

- Business kartlar +4 taksit kampanyasına dahildir.

- Bank’O Card Axess ile en fazla 4 taksit yapılabilmektedir.