Kişisel Veriler Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Siemens Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Siemens”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Siemens tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Siemens tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla ve Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda:

Siemens, iş faaliyetlerini yürütmek ve Siemens olarak iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz İş Ortaklarımızın çalışanları ve yetkilileri (hepsi birlikte “İş Ortağı” olarak anılacaktır) ile olan ilişkilerini sürdürmek için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Kişisel verileriniz, İş Ortaklarımızla olan ilişkimizin kurulmasından önce, kurulması esnasında ve ilişkimiz süresince e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması, fiziki/elektronik ortamda belge alışverişi suretiyle ya da https://odeme.siemens.com.tr/ alan adlı internet sitesindeki ödeme platformu (“Tahsilat Platformu”) üzerinden otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz bahsedilen kanallar vasıtasıyla veya üçüncü kişiler aracılığıyla ya da bu verilerinizi doğrudan bize sağlamanız suretiyle toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri :  Adınız ve soyadınız, şirket unvanınız, telefon numaranız, adresiniz, E-mail adresiniz şeklinde sizinle ya da şirketiniz ile irtibat kurabilmemiz için gerekli olan iletişim bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı adı olarak kullanabileceğiniz, mail adresiniz, erp kodu, kod, cep telefonu numaranız, vergi kimlik no veya TCKN ile şifre bilgileriniz.

Diğer Bilgiler: Fatura bilgileri, Sanal POS sistemini kullandığınız durumlarda kredi kartınızın ilk 6 ve son 4 rakamı Sanal POS hizmeti sunan tedarikçi firma tarafından işlenmekte ve bulut  hizmeti sağlayan hizmet sağlayıcı tarafından saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşleyebiliriz?

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdaki şekildedir:

Tahsilat Platformu’na üyeliğinizin gerçekleştirilmesi, Tahsilat Platformu’nun kullanılabilmesi, Tahsilat Platformu üzerinden Sanal POS işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, operasyonel tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi İş Ortaklarımızla olan ilişkilerin yönetimi, Siemens mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması, garanti hizmetleri vermek dahil, finansman sonrası süreçler ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, cari kart açılabilmesi dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  faaliyetlerin mevzuata ve şirket prosedürlerine uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, soru, talep ve başvurularınızın değerlendirilmesi ile Kanun ve diğer ilgili kanunlar ve sair ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlemekteyiz.

Siemens olarak kişisel verileriniz, Kanun md.5’te yer alan kişisel veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Fatura bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar/ödeme kuruluşları ile paylaşılmasını kabul etmiş olursunuz.

Kişisel verilerinizi işlenme amacı için gerekenden daha uzun süre saklamayız. Bununla birlikte, İş Ortaklarımızla aramızdaki sözleşmenin sona ermesi halinde bile, hukuki zorunluluklarımız sebebiyle verilerinizi belirli bir süre daha saklama hakkına sahip olabileceğimizi lütfen unutmayın.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; ilgili mevzuat uyarınca talep halinde adli ve idari tüm yetkili kurum ve kuruluşlara, öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirebilmek, bağımsız denetim firmalarına, danışmanlık firmalarına ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara; İş Ortaklarımız ile ilişkimiz kapsamında, üçüncü kişilerden mal ve hizmet kapsamında destek alınması amacıyla Sanal POS hizmeti aldığımız tedarikçi firmaya, verilerin bulut ortamında saklanması için hizmet veren sağlayıcı firmaya, Platform’a giriş güvenliğinin sağlanabilmesi için toplu mesaj hizmeti veren telekomünikasyon şirketine ve tahsilatların gerçekleştirilebilmesi amacıyla iş ortaklığımızın bulunduğu bankalara/ödeme kuruluşlarına; operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması, Şirket’in bağlı bulunduğu Siemens AG şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Siemens’in yurt dışında bulunan Siemens AG grup şirketlerine aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin http://www.siemens.com.tr/i/Assets/h/KisiselVeri-BasvuruFormu.pdf adlı internet sitesinde yayınlanan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu” eksiksiz şekilde doldurarak iletebilirsiniz. 

Açık Rıza Metni

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Siemens”) tarafından “Tahsilat Platforumu Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) ile bilgilendirildiğimi, Siemens’e iletmiş olduğum Aydınlatma Metni’nde yer alan kimlik ve iletişim, işlem güvenliği ve diğer bilgilerimin işlenmesine ve Siemens’in tabi olduğu mevzuat hükümleri dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşlara Siemens tarafından gerekmesi halinde aktarılmasına, gerekmesi halinde sözleşmenin ifası ve iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Veriler Siemens’in yurtdışındaki ana ortak ve hissedarlarına aktarılmasına ve işlenmesine izin verdiğimi; söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Dikkat!

Eski versiyon bir Chrome kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Firefox kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir IE kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Opera kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Dikkat!

Eski versiyon bir Safari kullanmaktasınız. Tüm fonksiyonların hatasız olarak çalışabilmesi için güncel bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak en yeni sürüme erişebilirsiniz.

En Yeni Sürüm

Taksitli İşlem Yapabilen Müşterilerimiz için Duyuru

 

Akbank Kartları için Ek Bilgilendirme :

- Kampanyaya Axess, Free, Wings kartlar dahildir. Bank’O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Free için kampanya katılım ücreti kampanya ve işlem başına 3,6 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.

- Business kartlar +4 taksit kampanyasına dahildir.

- Bank’O Card Axess ile en fazla 4 taksit yapılabilmektedir.